credit, aurora, firma, nevoi, personale, ipotecar, prime, prima, casa, online, rapid, investitii, capital lucru, start up, rural, PFA, ONG, autoritati publice, ing, brd, cec, transilvania, raiffeisen

Echipa Aurora Credit

PETREANU CRISTINEL

Director General

Economist, peste 30 de ani de experiență în domeniul financiar nebancar din România.

Membru fondator și Director General al Societății de Microfinanțare Aurora IFN S.A.. În calitate de președinte al Consiliului de Administrație, se implică activ în activitatea admnistrativă și operatională a societății, fiind motivat de găsirea soluțiilor de finanțare care să susțină dezvoltarea mediului antreprenorial, atât in mediul rural cât și urban.  A participat la numeroase seminarii și conferințe pe tema microfinanțării și dezvoltării antreprenoriatului prin intermediul finanțării nonbancare

Din cei 50 de ani de carieră în care a deținut pozitii manageriale, 31 de ani au fost dedicați domeniului financiar nebancar și microcreditării.

Absolvent al Academiei de Studii Economice București.

VIRGINIA LUCACIU

Director Executiv

Experienta de peste 24 ani în sistemul financiar – bancar din România, membru al echipei Aurora Credit din septembrie 2017.

Coordonează cu puteri depline întreaga activitate a compartimentelor din societate, cu implicații directe asupra menținerii și dezvoltării portofoliului de clienți. Coordonează realizarea studiilor de marketing pe piața financiară, implicându-se în promovarea imaginii instituției, a produselor și serviciilor sale.

Absolventă a Universității de Vest Timișoara, Facultatea de Științe Economice, Secția Economia Industriei , Construcțiilor și Transporturilor, promoția 1991.

ROMANA MARGARETA LUCA

Contabil-Șef

Experiență de peste 25 de ani în domeniul financiar-contabil, membră a echipei Aurora Credit încă de la inființarea societății.

Organizează și coordonează întreaga activitate financiar-contabilă, precum și cea de control financiar preventiv, participă la elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, conduce registrele menționate de Legea contabilității, asigură și răspunde de întocmirea situațiilor către Banca Națională a României și Administrația financiară.

Absolventă a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Științe Economice, Secția Contabilitate și Informatică de Gestiune, promoția 1996.

CAIUS DAN JIGA

Consilier Juridic

Membru al echipei Aurora Credit din iulie 2021. Experiență de peste 15 ani în domeniul juridic, cu competențe în reprezentarea la negocierea contractelor specifice domeniului de activitate, în stabilirea și implementarea strategiei de recuperare a creanțelor, în pregătirea materialelor necesare demarării procedurilor de executare silită.

Absolvent al Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Drept , promoția 1998.

ALINA ELENA GAVAZIUC

Analist Credite

Membră a echipei Aurora Credit din februarie 2018. În calitate de analist credite, verifică solicitările de credit, din punctul de vedere al riscului de creditare, propunându-le spre aprobare.

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Stiințe Economice, Secția Turism, promoția 1997.

MIHAELA SANDA FLORE

Inspector Credite

Membră a echipei Aurora Credit din mai 2017. Ocupă postul de inspector credite, având o experiență vastă în vânzări, fiind capabilă să răspundă cu profesionalism cerințelor clienților.

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, promoția 1997.

Share This