credit, aurora, firma, nevoi, personale, ipotecar, prime, prima, casa, online, rapid, investitii, capital lucru, start up, rural, PFA, ONG, autoritati publice, ing, brd, cec, transilvania, raiffeisen

Credit pentru investiții

Acest tip de credit este conceput pentru antreprenorii care doresc să se dezvolte. Astfel, putem credita:

 • realizarea de noi obiective și/sau capacități de producție;
 • finalizarea lucrărilor de investiții ce privesc obiective și/sau capacități de producție a căror realizare a fost începută;
 • dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea obiectivelor de investiții, a capacităților de producție, a utilajelor, mașinilor și instalațiilor, a clădirilor și construcțiilor existente;
 • achiziționarea de mașini, utilaje, mijloace de transport, echipamente, de clădiri, construcții, unități de producție;
 • amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spațiilor de desfășurare a activității solicitantului;
 • asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivelor și capacităților de producție noi sau existente, cheltuieli privind efectuarea probelor tehnologice, inclusiv programe informatice;
 • achiziționarea de animale de producție, reproducție precum și de muncă;
 • înființarea de plantații pomicole, viticole și de alte specii;
 • refinanțarea investițiilor realizate în ultimele 6 luni, dovedite cu contracte de vânzare-cumpărare, devize de lucrări și/sau procese verbale de recepție a lucrărilor;
 • alte achiziții, servicii și lucrări de natura investițiilor.

 

Creditele se vor acorda, de regulă, pentru cel mult 85% din valoarea totală a proiectului, iar diferența de minim 15% o va reprezenta aportul solicitantului, cu respectarea condițiilor privind valoarea creditului raportat la valoarea evaluată a bunului și a gradului de acoperire cu garanții.

Solicitanții de împrumuturi pentru investitii vor prezenta urmatoarele documente:

 • actele juridice de înființare și CUI;
 • certificat constatator de la ORC;
 • bilanțul, contul de profit/pierderi, pe ultimii doi ani, certificate conform legii;
 • ultimele situații contabile lunare;
 • certificatul de atestare fiscală;
 • acordul de consultare a C.R.C. și a B.C.;
 • actele de proprietate asupra bunurilor aduse în garanție;
 • hotărârea adoptată de organul competent, potrivit actului constitutiv al societății, cu privire la contractarea creditului;
 • studiul de fezabilitate sau planul de afaceri, însoțite de acte doveditoare specifice;
 • documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții, împreună cu devize, facturi proforme, liste de utilaje, care se vor anexa la planul de afaceri;
 • autorizația de construire, inclusiv proiectul de execuție ștampilat spre neschimbare, în cazul în care este necesară prezentarea acestora;
 • avize, acorduri pentru ocuparea unor terenuri, asigurarea surselor de energie/ combustibil necesare, protecția apelor și a mediului, urbanism și sistematizare, alte acte doveditoare a respectării legalității în realizarea obiectivului de investiții;
 • acte justificative privind situația juridică a terenurilor/construcțiilor.
 • orice acte considerate de societate ca fiind necesare.

Termen: maxim 96 de luni

Garantii: Verificarea garanțiilor se face atât pe linie documentară cât și prin constatarea faptică a stării acestora de către experți evaluatori autorizați ANEVAR. Garanțiile asiguratorii reale vor fi acceptate numai dacă vor fi asigurate la o societate de asigurări pentru toate riscurile și pentru o sumă egală cel puțin cu valoarea bunului stabilită prin raportul de evaluare.

Societatea acceptă garanții asiguratorii reale și/sau personale, în funcție de valoarea creditului.

 

Tipuri de garanții acceptate:

 • Ipoteci asupra imobilelor – de regulă bunuri personale – rezidențiale, sedii administrative, spații comerciale, terenuri, clădiri industriale, depozite, altele;
 • Garanții mobiliare (mașini, utilaje, echipamente, mijloace de transport, etc.);
 • Polițe de asigurare de viață. Se vor depune polițe de asigurare de viață, cesionate în favoarea S.M. Aurora I.F.N. S.A., pentru toate tipurile de credit cu valoare de peste 100.000 lei;
 • Angajamente personale – (fidejusiune)
 • Orice tip de instrument de plată.

Vrei un credit pentru investiții?

Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și un reprezentant Aurora te va contacta în cel mai scurt timp posibil. Dacă dorești să ne contactezi direct, poți folosi datele din pagina de Contact.

Consimțământ pentru folosirea datelor:

6 + 11 =

Simulator de rate

Înainte de a contracta orice credit, este important să afli cât vei datora. Poți folosi simulatorul de mai jos pentru a estima valoarea lunară a ratei (include valoarea dobânzii și a tuturor comisioanelor), precum și valoarea totală de la finalul perioadei contractuale.

15,000 LEI 250,000 LEI
1 an5 ani
Lunar, veți plăti aproximativ:
La finalul perioadei, veți achita un total de:
Loading

* Această simulare reprezintă o evaluare aproximativă standard și nu o obligație contractuală. În funcție de condițiile de acordare, valorile finale pot diferi. Pentru o simulare exactă, vă rugăm să contactați un consultant (click aici).

Share This