credit, aurora, firma, nevoi, personale, ipotecar, prime, prima, casa, online, rapid, investitii, capital lucru, start up, rural, PFA, ONG, autoritati publice, ing, brd, cec, transilvania, raiffeisen

Credit autorități publice locale

Domeniile eligibile pentru acest tip de credit sunt:

 • învățământ
 • sănătate
 • cultură
 • religie
 • acțiuni sportive și de tineret
 • servicii și dezvoltare publică
 • agricultură și silvicultură
 • transporturi și comunicații
 • alte domenii de interes public local

Printre cheltuielile considerate eligibile pentru finanțare sunt :

 • cheltuielile de capital efectuate pentru realizarea proiectelor de investiții publice de interes local precum:
 • finanțarea obiectivelor de investiții aprobate;
 • finanțarea lucrărilor ce privesc obiective de investiții a căror realizare a fost începută;
 • dezvoltarea, modernizarea și/sau retehnologizarea obiectivelor de investiții, a utilajelor, mașinilor și instalațiilor, a clădirilor și construcțiilor existente;
 • achiziționare de mașini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic și alte bunuri independente;
 • achiziționarea de clădiri, construcții;
 • achiziționarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spațiilor de desfășurare a activității solicitantului;
 • refinanțarea unor credite de investiții contractate la alte instituții de credit;
 • alte investiții publice de interes local.

Cheltuielile de capital pentru investițiile publice de interes local trebuie să fie cuprinse în programul de investiții al fiecărei unități administrativ-teritoriale, care se aprobă ca anexă a bugetului local și va fi prezentat ca dovadă.

Valoarea unei astfel de finanțări poate fi de până la 100% din valoarea totală a devizului general întocmit pentru investiția ce face obiectul cererii de credit.

Durata creditării se va corela cu volumul garanțiilor de care dispune Autoritatea Publică Locală cu respectarea gradului maxim de îndatorare stabilit conform legislației în vigoare.

Condițiile principale pentru aplicare sunt:

 • Reprezentanții autorității aplicante trebuie să fie numiți/aleși conform legii și împuterniciți să semneze documentația de credit.
 • Autoritatea publică aplicantă trebuie să dețină avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale în original sau certificat pentru conformitate cu originalul.
 • Trebuie să fie emisă Hotărârea Consiliului Local cu privire la contractarea facilității de credit și constituirea garanțiilor.
 • Contractarea și garantarea împrumutului este realizată conform legii, respectiv numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și, la momentul solicitării, aplicantul nu se poate afla în stare de insolvență, în sensul legislației în vigoare, iar gradul de îndatorare la data solicitării creditului se încadrează în limitele admise conform prevederilor legale în vigoare.

Autoritatea publică locală aplicantă va prezenta:

 • bugetul de venituri și cheltuieli aferent ultimului an încheiat;
 • contul de execuție bugetară;
 • bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului în curs, în care să fie inclus volumul ratelor de credit, a dobânzilor și comisioanelor.

Autoritatea publică locală aplicantă trebuie să îndeplinească condițiile generale de creditare, să aibă rezultate financiare satisfăcătoare și un istoric bun al comportamentului de plată în relația cu Statul, partenerii de afaceri și instituțiile de credit.

 

În raport cu proiectul vizat pentru finanțare, autoritatea publică locală aplicantă va mai prezenta:

 • documentația tehnico-economică necesară, elaborată și aprobată conform competențelor impuse de legislație;
 • dovada că proiectul de investiții se regăsește în programul de investiții (anexă la bugetul unității administrativ teritoriale);
 • studiul de fezabilitate și studiul proiecției fluxului de lichidități pe perioada de creditare;
 • darea de seamă pentru ultimul trimestru și la încheierea ultimelor două exerciții financiare, care trebuie să cuprindă cel puțin situațiile financiare trimestriale și anuale, cu anexele la acestea și bugetul previzionat;
 • documentele juridice ce atestă existența și apartenența bunurilor asupra cărora se vor înscrie garanțiile reale imobiliare, precum și dovada că acestea sunt în circuitul privat al unității administrativ teritoriale;
 • orice alte documente considerate relevante și solicitate în vederea acordării împrumutului.

Vrei un credit pentru o autoritate publică locală?

Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de mai jos și un reprezentant Aurora te va contacta în cel mai scurt timp posibil. Dacă dorești să ne contactezi direct, poți folosi datele din pagina de Contact.

Consimțământ pentru folosirea datelor:

8 + 4 =

Simulator de rate

Înainte de a contracta orice credit, este important să afli cât vei datora. Poți folosi simulatorul de mai jos pentru a estima valoarea lunară a ratei (include valoarea dobânzii și a tuturor comisioanelor), precum și valoarea totală de la finalul perioadei contractuale.

15,000 LEI 250,000 LEI
1 an5 ani
Lunar, veți plăti aproximativ:
La finalul perioadei, veți achita un total de:
Loading

* Această simulare reprezintă o evaluare aproximativă standard și nu o obligație contractuală. În funcție de condițiile de acordare, valorile finale pot diferi. Pentru o simulare exactă, vă rugăm să contactați un consultant (click aici).

Share This